ECDL materiāli

Māris Purviņš

ECDL – European Computer Driving Licence

Materiāli tapuši PHARE 2003 ESK programmas projekts „Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā” 2. komponentes 2. pasākums „Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstība” ietvaros.

Jaunie materiāli

OpenOffice.org materiāli

 

Comments are closed.